Aktualności

Rozpoczęcie drugiego semestru

Konferencje instruktażowa – wprowadzające do pracy w semestrze odbędzie się 1.02.2019 r. o godz. 15.30 w AULI Zespołu dla wszystkchich kierunków.

Zajęcia odbędą się od godz. 16.10 (harmonogram wkrótce).

 

czytaj więcej...

Lampa szczelinowa w praktyce kontaktologicznej!

 

Zostały dwa ostatnie wolne miejsca na kurs Lampa szczelinowa w praktyce kontaktologicznej!

Kurs obejmuje 50 godz. zajęć podzielonych po połowie na część teoretyczną i praktyczną.

 

 

czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.czytaj więcej...

Kurs prawa jazdy

 

ZAPROSZENIE NA KURS PRAWA JAZDY KAT. B

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza słuchaczy do udziału w kursie Prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

czytaj więcej...

REKRUTACJAW związku ze zmianą Ustawy Prawo Oświatowe od roku szkolnego 2019/2020 na kwalifikacyjne kursy zawodowe będą przyjmowane osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w  Krakowie prowadzi ostatni nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny dla osób z niższym wykształceniem (podstawowe, zawodowe).

 

Ofertę kształcenia w zawodzie opiekun medyczny kierujemy zarówno do osób, które posiadają wykształcenie średnie, jak i do osób z niższym wykształceniem.

czytaj więcej...

Spotkanie świąteczne

W środę 12.12.2018 r. w Auli Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyło się świąteczne spotkanie, które swoją obecnością zaszczycili:  Ewa Prochowska Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy VITA, dr Jolanta Stokłosa Prezes Zarządu  „Hospicjum im. św. Łazarza”, inż. Antoni Wiatr - Dyrektor Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Bielik Małgorzata – przedstawiciel  Warsztatów Terapii Zajęciowej, os Górali Styrna Dariusz - Dyrektor Departamentu  Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Suszczyńska Agata - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Anna Grzegórzko-Piętak – Kierownik  Zespołu ds. Szkolnictwa Regionalnego Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Barbara Augustyńska-Czerw – Kierownik Zespołu ds. Finansów Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, pracownicy i słuchacze Zespołu. Szczególnie doceniamy obecność emerytowanych pracowników, którzy od wielu lat kultywują tradycje wspólnych spotkań przy stole.

czytaj więcej...

Zbiórka świąteczna

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego".

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci
Szczególnie dziękujemy mieszkańcom Internatu za przekazane prezenty Jesteśmy z Was dumni!

 

czytaj więcej...

Staż

ZAPROSZENIE NA STAŻE ZAWODOWE

 

 

 


Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza słuchaczy do udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Do udziału w stażach zawodowych zapraszamy:
•    słuchaczy kształcących się w zawodach: Terapeuta zajęciowy, Opiekunka dziecięca, Technik sterylizacji medycznej, Opiekun medyczny, Protetyk słuchu, Technik optyk

 

czytaj więcej...

Pierwsza Pomoc - kurs

 

OBOWIĄZEK PRZESZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY DO DNIA 1 MARCA 2019 r.

Czy kursy pierwszej pomocy przedmedycznej są obowiązkowe?

Tak. Zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 1) z dnia 31 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140) „Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy."

 

Dlaczego warto wybrać nas?

czytaj więcej...

KonsultacjeKONSULTACJE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SEMESTR I - pobierz

czytaj więcej...

Zmiana w planie zajęć

Uwaga! w dniu 17.11.2018 r. Terapeuta zjaęcowy gr 1 nie ma zajęć "Prace plastyczne". Zajęcia w tym dniu zaczynają sie 11.20

czytaj więcej...

ZAPROSZENIE NA STAŻE ZAWODOWE

Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza słuchaczy do udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Do udziału w stażach zawodowych zapraszamy:
•    słuchaczy kształcących się w zawodach: Terapeuta zajęciowy, Opiekunka dziecięca, Technik sterylizacji medycznej, Opiekun medyczny, Protetyk słuchu, Technik optyk. SZCZEGÓŁY - czytaj więcej

 


czytaj więcej...

Znak Jakości - MSUES

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych dla Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

22 sierpnia 2018 r. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie uzyskał Znak Jakości potwierdzający spełnienie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (Znak Jakości MSUES nr 257/2018)

czytaj więcej...