Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe: realizacja kursu refrakcji I stopnia z dn. 6.02.2019r. - zobacz

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe: realizacja kursu refrakcji II stopnia - zobacz

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu 5

Kraków, 5.12.2018r.

ZP/5/PZP/2018 – Realizacja kursów  o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu:  ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WYNIK POSTĘPOWANIA z dn. 18.12.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 18.12.2018r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe na kurs refrakcji III stopnia - zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe na zakup tarcz polerskich - zapytanie cenowe.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe realizacja kursu refrakcji II stopnia z dnia 30.10.2018 r. - zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

zapytanie cenowe kurs

Zapytanie cenowe realizacja kursu refrakcji I stopnia z dnia 30.10.2018 r. - zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe z dn. 10.10.2018r. dot. kursu Rejestratorka medyczna

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu 4

Kraków, 09.10.2018r.

ZP/4/PZP/2018 – Realizacja kursów  o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu:  ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’ – zamówienie powtórzone

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WYNIK POSTĘPOWANIA z dn. 24.10.2018r.

WYNIK POSTĘPOWANIA z dn. 02.11.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 27.11.2018r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu 3

Kraków, 27.09.2018r.

ZP/3/PZP/2018 – Dostawy różnego sprzętu, w tym sprzętu medycznego, w ramach realizacji projektu:  ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’ – zamówienie powtórzone

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA z dn. 3.10.2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU z dn. 3.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 08.10.2018r.

WYNIK POSTĘPOWANIA z dn. 23.10.2018r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu 2

Kraków, 17.08.2018r.

ZP/2/PZP/2018 – Dostawy różnego sprzętu, w tym sprzętu medycznego, w ramach realizacji projektu:  ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA z dn. 3.09.2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU z dn. 3.09.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 06.09.2018r.

WYNIK POSTĘPOWANIA z dn. 20.09.2018r.

WYNIK POSTĘPOWANIA z dn. 1.10.2018r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Kraków, 4.07.2018r.

ZP/1/PZP – Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.07.2018r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.07.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Realizacja kursu refrakcji III stopnia dla 12 osób w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Kraków, dn. 05.06.2018r.

Zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Plan zamówień publicznych 2018 r

Plan zamówień publicznych 2018 r

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Kraków, dn. 14.05.2018r.

Zgodnie z zapisem ust 6 pkt 3 Załącznika nr 2 do zapytania cenowego z dnia 9 maja 2018 r dot. „Bieżącej obsługi prawnej, w tym zamówień publicznych dla Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w roku 2018”, Zamawiający odstępuje od udzielenia zamówienia.


„Bieżąca obsługa prawna, w tym zamówień publicznych dla Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w roku 2018”

Kraków, dn. 09.05.2018r.

Zapytanie cenowe


------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Realizacja kursu refrakcji II stopnia dla 20 - 22 osób w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Kraków, dn. 07.05.2018r.

Zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Realizacja kursu refrakcji I stopnia dla 20 - 22 osób w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Kraków, dn. 28.03.2018r.

Zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Realizacja kursu refrakcji II stopnia dla 10 - 12 osób w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Kraków, dn. 09.03.2018r.

Zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Realizacja kursu „Lampa szczelinowa w praktyce kontaktologicznej” w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Kraków, dn. 17.01.2018r.

Zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Realizacja kursu „Lampa szczelinowa w praktyce kontaktologicznej” w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Kraków, dn. 21.11.2017r.

Zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Organizacja i przeprowadzenie kursów w branży medyczno-społecznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’

MKZ II.2711.1.3.2017

SIWZ
Ogłoszenie
Załącznik 1a
Załącznik 1b
Załącznik 1c
Załącznik 1d
Załącznik 1e
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.11.2017r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.12.2017r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

MKZ II.2711.1.2.2017

SIWZ
Ogłoszenie
Załącznik 1
Załącznik 2a,2b,3,4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

21.11.2017r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.11.2017r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.12.2017r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Realizacja kursu refrakcji I stopnia w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Kraków, dn. 14.11.2017r.

Zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

MKZ II 2711.1.1.2017

SIWZ
Ogłoszenie
Załącznik 1a
Załącznik 1b
Załącznik 2a, 2b, 3, 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8

19.10.2017r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
20.10.2017r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
24.10.2017r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.10.2017r.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 10.11.2017r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie z dnia 16.10.2017 r o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie z dnia 16.10.2017 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie wymiany stolarki okiennej PCV, systemu grzewczego, oświetleania wbudowanego prowadzonych w ramach programu pn. "Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej" realizowanego z funduszy RPO WM 2014-2020

SIWZ
Ogłoszenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5a i 5b
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9a
Załącznik 9b
Załącznik 9c
Załącznik 9d
Załącznik 9e
Załącznik 9f
Załącznik 9g

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Plan postępowań  

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu barmańskiego w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.42.2015
dnia 26.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu punktów spustowych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.41.2015
dnia 25.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu kamieniami w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.43.2015
dnia 25.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu w masażu ,,Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania’’ w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.38.2015
dnia 23.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Diagnoza i terapia w dysleksji” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”


POKL 2711.37.2015
dnia 20.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”


POKL 2711.40.2015
dnia 17.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.39.2015
dnia 16.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonywanie czynności LIDERA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY  w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.36.2015
dnia 12.11.2015r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu kamieniami w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.43.2015                                           
Kraków, 05.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu barmańskiego w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.42.2015                                           
Kraków, 05.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu punktów spustowych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.41.2015                                           
Kraków, 05.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.40.2015                                           
Kraków, 05.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.39.2015                                           
Kraków, 04.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu w masażu "Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania" w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.38.2015                                           
Kraków, 04.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu "Diagnoza i terapia w dysleksji" w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.37.2015                                           
Kraków, 04.11.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonywanie czynności LIDERA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.36.2015                                           
Kraków, 03.11.2015r.
------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej „Ryby, owoce morza i ekstra service” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.35.2015
dnia 01.10.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży-wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.34.2015
dnia 28.09.2015r.

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej „Ryby, owoce morza i ekstra service” w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.35.2015                                           
Kraków, 17.09.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu Lomi Lomi w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.32.2015
dnia 17.09.2015r.

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.33.2015
dnia 16.09.2015r.

Ogłoszenie


------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w ośrodku SPA w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.34.2015                                           
Kraków, 09.09.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia  staży - wizyt zawodoznawczych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy-Zdroju w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.31.2015
dnia 08.09.2015r.

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Nowoczesny Taniec Edukacyjny Rudolfa Labana” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.29.2015
dnia 07.09.2015r.

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu dla techników elektroradiologów w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.30.2015
dnia 07.09.2015r.

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonywanie czynności LIDERA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.28.2015
dnia 01.09.2015r.

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.33.2015                                           
Kraków, 31 sierpnia 2015r.


------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu Lomi Lomi w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.32.2015                                           
Kraków, 31 sierpnia 2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy-Zdroju w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.31.2015                                            

Kraków, 26 sierpnia 2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu dla techników elektroradiologów w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.30.2015                                            

Kraków, 26 sierpnia 2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu Nowoczesny Taniec Edukacyjny Rudolfa Labana w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.29.2015                                            

Kraków, 26 sierpnia 2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonywanie czynności LIDERA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.28.2015                                             

Kraków, 24 sierpnia 2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, etap III - w zakresie dostosowania budynku do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem bieżącym wybranych elementów budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.


z dn. 28.05.2015 r.


Informacja o wyborze najkorzystmiejszej oferty.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z makijażu, wizażu i stylizacji twarzy w ramach realizacji projektu pn.  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.26.2015
dnia 12.05.2015r.

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży-wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA dla uczniów SPPSMiS w Gorlicach w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.25.2015
dnia 12.05.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, etap III - w zakresie dostosowania budynku do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem bieżącym wybranych elementów budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.


Zapraszamy do składania ofert

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ) 

3. Załączniki do SIWZ

- załącznik 10

- załącznik 11

- załącznik 13

 

4. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót:

- projekty

- przedmiary

- STWiORB


------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu  „Współpraca zespołu terapeutycznego z rodzicami dziecka z zaburzeniami w obrębie narządu wzroku” w ramach realizacji projektu pn.  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.27.2015
dnia 30.04.2015r.

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia   staży - wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu pn.  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.23.2015
dnia 27.04.2015r.

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia   staży - wizyt zawodoznawczych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy-Zdroju w ramach realizacji projektu pn.  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.24.2015
dnia 24.04.2015r.

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Współpraca zespołu terapeutycznego z rodzicami dziecka z zaburzeniami w obrębie narządu wzroku” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.27.2015
dnia 14.04.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z makijażu, wizażu i stylizacji twarzy w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.26.2015
dnia 14.04.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA dla uczniów SPPSMiS w Gorlicach w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.25.2015
dnia 14.04.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy-Zdroju w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.24.2015
dnia 09.04.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w ośrodku SPA w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.23.2015
dnia 09.04.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.22.2015
dnia 09.04.2015r.

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu punktów spustowych w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.19.2015
dnia 09.04.2015r.

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu tkanek głębokich w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.21.2015
dnia 31.03.2015r.

    Ogłoszenie

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Zespół dziecka potrząsanego” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.20.2015
dnia 31.03.2015r.

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.15.2015
dnia 31.03.2015r.

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu  antycellulitowego w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.14.2015
dnia 31.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu florystycznego w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.12.2015
dnia 31.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w ośrodku SPA lub gabinecie SPA w ramach realizacji projektu

 ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’POKL 2711.13.2015
dnia 26.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu ,,Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania’’ w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.16. 2015
dnia 26.03.2015


------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu w tapingu w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’


POKL 2711.17.2015
dnia 25.03.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej   w placówce specjalizującej się w prowadzeniu badań klinicznych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.18.2015
dnia 25.03.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.22.2015
dnia 23.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu tkanek głębokich w ramach realizacji projektu pn.Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.21.2015
dnia 20.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu Zespół dziecka potrząsanego w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.20.2015
dnia 20.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu punktów spustowych w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.19.2015
dnia 18.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej w placówce specjalizującej się w prowadzeniu badań klinicznych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.18.2015
dnia 16.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu tapingu w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.17.2015
dnia 16.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu ,,Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania’’ w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.16.2015
dnia 12.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.15.2015
dnia 12.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu antycellulitowego w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.14.2015
dnia 12.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży-wizyt zawodoznawczych w hotelu wellness & spa w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.11.2015
dnia 06.03.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w ośrodku SPA lub gabinecie SPA w ramach realizacji projektu pn.,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.13.2015
dnia 06.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu florystycznego w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.12.2015
dnia 05.03.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w placówce zajmującej się profesjonalnie szkoleniem baristów w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.10.2015
dnia 04.03.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pielęgnacji i upiększania skóry dłoni i stóp w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.9.2015
dnia 02.03.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu aromatyczną świecą w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.8.2015
dnia 02.03.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu dla techników elektroradiologów w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.6.2015
dnia 17.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu stemplami ziołowymi w ramach realizacji projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.5.2015

dnia 12.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu kamieniami w ramach realizacji projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.4.2015

dnia 12.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu tapingu w ramach realizacji projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.3.2015

dnia 12.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w hotelu wellness & spa w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.11.2015
dnia 09.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w placówce zajmującej się profesjonalnie szkoleniem baristów w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.10.2015
dnia 09.02.2015

Odpowiedź na zapytanie 11.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usługi organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w gabinecie stomatologicznym w ramach realizacji projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.7.2015

dnia 09.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pielęgnacji i upiększania skóry dłoni i stóp w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.9.2015
dnia 04.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu aromatyczną świecą w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.8.2015
dnia 04.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usługi organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w pracowni protetycznej w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.2.2015

dnia 02.02.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu - wizyty zawodoznawczej w gabinecie stomatologicznym w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.7.2015
dnia 29.01.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu dla techników elektroradiologów w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.6.2015
dnia 29.01.2015r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji Lidera Programu Rozwojowego Szkoły w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.1.2015
dnia 28.01.2015

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu stemplami ziołowymi w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.5.2015
dnia 27.01.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu kamieniami w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.4.2015
dnia 27.01.2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu tapingu w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.3.2015
dnia 27.01.2015

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu - wizyty zawodoznawczej w pracowni protetycznej w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.2.2015
dnia 20.01.2015


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Pełnienie funkcji Lidera Programu Rozwojowego Szkoły w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.1.2015                

dnia 20 stycznia 2015r.

 


------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pielęgnacji i upiększania skóry twarzy i ciała w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.45.2014
dnia 31.10.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.43.2014
dnia 29.10.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.44.2014
dnia 27.10.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji Lidera Programu Rozwojowego Szkoły w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.46.2014
dnia 27.10.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania - ,,Zakup usług organizacji stażu - wizyty zawodoznawczej w zakresie sztuki kulinarnej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.42.2014
dnia 23.10.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania ,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia warsztatów z bezpieczeństwa i higieny sanitarno-epidemiologicznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.41.2014
dnia 22.10.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Pełnienie funkcji Lidera Programu Rozwojowego Szkoły w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.46.2014
dnia 16.10.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pielęgnacji i upiększania skóry twarzy i ciała w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.45.2014
dnia 15.10.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.44.2014
dnia 15.10.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pielęgnacji i upiększania skóry twarzy i ciała w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.40.2014
dnia 14.10.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu anti-aging w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.39.2014
dnia 10.10.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu kamieniami w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.38.2014
dnia 10.10.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.43.2014

dnia 08.10.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usług organizacji stażu - wizyty zawodoznawczej  w ośrodku SPA lub gabinecie SPA w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.37.2014

dnia 06.10.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu  „Kuchnie świata – ryby i owoce morza” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.36.2014

dnia 06.10.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w zakresie sztuki kulinarnej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.42.2014

dnia 03.10.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia warsztatów z bezpieczeństwa i higieny sanitarno-epidemiologicznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.41.2014

dnia 03.10.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów w masażu w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.35.2014

dnia 26.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu kelnerskiego z podstawami sommelierstwa w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.32.2014

dnia 26.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pielęgnacji i upiększania skóry twarzy i ciała w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.40.2014

dnia 25.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu anti-aging w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.39.2014

dnia 25.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu kamieniami w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.38.2014

dnia 25.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usługi organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w gabinecie stomatologicznym w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.34.2014

dnia 16.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usługi organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w pracowni protetycznej w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.33.2014

dnia 15.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w ośrodku SPA lub gabinecie SPA w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.37.2014

dnia 11.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Kuchnie świata – ryby i owoce morza” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.36.2014

dnia 11.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów w masażu w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.35.2014

dnia 11.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w gabinecie stomatologicznym w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.34.2014

dnia 02.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w pracowni protetycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.33.2014

dnia 02.09.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu kelnerskiego z podstawami sommelierstwa w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.32.2014

dnia 02.09.2014


------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Generalny wykonawca likwidacji awarii w pomieszczeniach natrysków na IV oraz III piętrze, usunięcie zawilgocenia sufitów w obrębie pomieszczeń".


ogłoszenie - pobierz

Dnia 27.08.2014


------------------------------------------------------------------------------------------

Generalny wykonawca likwidacji awarii w pomieszczeniach natrysków na IV oraz III piętrze, usunięcie zawilgocenia sufitów w obrębie pomieszczeń

Zapraszamy do składania ofert.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ

Przedmiar

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Plany: Rysunek 1, Rysunek 2, Rysunek 3

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonywanie czynności LIDERA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.31.2014

dnia 28.05.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.29.2014

dnia 28.05.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu dla techników elektroradiologów w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.30.2014

dnia 23.05.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonywanie czynności LIDERA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.31.2014

dnia 15.05.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.29.2014

dnia 12.05.2014

ODPOWIEDŹ na zapytanie z dn.15.05.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu dla techników elektroradiologów w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.30.2014

dnia 12.05.2014

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Generalnego wykonawccę Modernizacji budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie Etap II: Klatka Ewakuacyjna Głowna K1 w zakresie dostosowania budynku do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami p.poż.

 z dn. 14.05.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dnia 29 kwietnia 2014r.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza do złożenia ofert na realizację  usługi szkoleniowej – kursu doskonalącego Podstawy optometrii II stopnia dla 10-13 osób.

Przedmiotowe oferty należy przedłożyć na załączonym formularzu zapytania cenowego w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2014r. do godziny 10:00.

Formularz

------------------------------------------------------------------------------------------

Generalny wykonawca Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie Etap II: Klatka Ewakuacyjna Głowna K1 w zakresie dostosowania budynku do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami p.poż

Zapraszamy do składania ofert.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ

załącznik nr 8 do SIWZ

załącznik nr 9 do SIWZ

 3. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiORB

Architektura:

- projekty

- przedmiary

- STWiORB

Instalacja elektryczna:

projekty

przedmiary

- STWiORB

 

Instalacja hydrantowa:

- projekty

- przedmiary

- STWiORB

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji  stażu – wizyty zawodoznawczej w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.27.2014

dnia 10.04.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pielęgnacji i upiększania skóry twarzy i ciała w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.23.2014

dnia 31.03.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów „Narzędzia informatyczne w turystyce” w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.24.2014

dnia 31.03.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu choreoterapii w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.22.2014

dnia 21.03.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w ramach realizacji projektu pn.,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.27.2014

dnia 20.03.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

POKL 2711.26.2014   

dnia 20.03.2014

W związku z zamiarem zakupu sprzętu do pracowni kosmetycznej w oparciu  o  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza do składania ofert na: „Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia pracowni kosmetycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’.
 
Przedmiotowe oferty należy przedłożyć na załączonym formularzu zapytania cenowego w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2014r. do godziny 13:00. Do formularza należy dołączyć wykaz sprzętu wraz z cenami jednostkowymi.

FORMULARZ

------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

POKL 2711.25.2014         

dnia 19.03.2014                                                

W związku z zamiarem zakupu sprzętu do pracowni ortoptycznej w oparciu  o  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszamy do składania ofert na:
Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia pracowni ortoptycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce’’.

Przedmiotowe oferty należy przedłożyć na załączonym formularzu zapytania cenowego w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2014r. do godziny 13:00.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia warsztatów „Narzędzia informatyczne w turystyce” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.24.2014

dnia 18.03.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu arteterapii – zdobnictwa i dekoratorstwa w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.17.2014

dnia 10.03.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Podstawy neurookulistyki”  w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.19.2014

dnia 06.03.2014

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Zaburzenia percepcji wzrokowej i akomodacji u dzieci - ćwiczenia”  w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.18.2014

dnia 06.03.2014

    Ogłoszenie


------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pielęgnacji i upiększania skóry twarzy i ciała w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.23.2014

dnia 05.03.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu choreoterapii w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.22.2014

dnia 05.03.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu tapingu w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.14.2014

dnia 26.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Podstawy neurookulistyki” w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.19.2014

dnia 24.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Zaburzenia percepcji wzrokowej i akomodacji u dzieci - ćwiczenia” w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.18.2014

dnia 24.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu punktów spustowych w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.16.2014

dnia 20.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu  antycellulitowego w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.15.2014

dnia 20.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia pracowni kosmetycznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.10.2014

dnia 20.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu arteterapii - zdobnictwa i dekoratorstwa w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.17.2014

dnia 19.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.13.2014

dnia 18.02.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usług organizacji stażu- wizyty zawodoznawczej w gabinecie stomatologicznym w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.12.2014

dnia 18.02.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pn. "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu gorącymi kamieniami w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.9.2014

dnia 13.02.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu stemplami ziołowymi w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.8.2014

dnia 11.02.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia  drugiego etapu staży - wizyt zawodoznawczych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy-Zdroju w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.7.2014

dnia 11.02.2014

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia pierwszego etapu staży - wizyt zawodoznawczych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy-Zdroju, w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.6.2014

dnia 07.02.2014

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o unieważnieniu

Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu do wyposażenia pracowni ortoptycznej w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.11.2014

dnia 07.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu punktów spustowych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.16.2014

dnia 05.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu antycellulitowego w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.15.2014

dnia 05.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu tapingu w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.14.2014

dnia 05.02.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.13.2014

zmiany z dn. 05.02.2014

dnia 30.01.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w gabinecie stomatologicznym w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.12.2014

dnia 30.01.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usługi przeprowadzenia kursu języka migowego w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.2.2014

dnia 28.01.2014

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usług organizacji  i przeprowadzenia praktyki specjalistycznej w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce”

POKL 2711.1.2014

dnia 28.01.2014

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu do wyposażenia pracowni ortoptycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.11.2014

dnia 27.01.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia pracowni kosmetycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.10.2014

dnia 27.01.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu gorącymi kamieniami w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.9.2014

dnia 27.01.2014

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 29.01.2014

------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:,, Zakup usług organizacji stażu - wizyty zawodoznawczej w pracowni protetycznej w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce’’

POKL 2711.4.2014

dnia 24.01.2014

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia  kursu pn.  „Kurs ratownictwa lawinowego” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.3.2014

dnia 24.01.2014

    Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu stemplami ziołowymi w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.8.2014

dnia 21.01.2014r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia drugiego etapu staży - wizyt zawodoznawczych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy-Zdroju w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.7.2014

dnia 21.01.2014r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia pierwszego etapu staży - wizyt zawodoznawczych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy-Zdroju w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.6.2014

dnia 21.01.2014r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w pracowni protetycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.4.2014

dnia 13.01.2014r.


------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pn.„Kurs ratownictwa lawinowego” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.3.2014

dnia 09.01.2014r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi przeprowadzenia kursu języka migowego w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.2.2014

dnia 09.01.2014r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia praktyki specjalistycznej w Ośrodku SPA ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.1.2014

dnia 09.01.2014r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.53.2013

dnia 28.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu do wyposażenia pracowni ortoptycznej w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.55.2013

dnia 27.11.2013

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia pracowni kosmetycznej w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.54.2013

dnia 27.11.2013

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia  kursu pn.  „Kurs ratownictwa lawinowego” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.51.2013

dnia 27.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w Instytucie Zdrowia Człowieka w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.52.2013

dnia 25.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług transportu, wyżywienia i noclegów podczas organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Zakopanem w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.50.2013

dnia 22.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu do wyposażenia pracowni ortoptycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.55.2013

dnia 18.11.2013r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu klasycznego z elementami rehabilitacji ruchowej w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.48.2013

dnia 18.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia pracowni kosmetycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.54.2013

dnia 14.11.2013r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu wikliniarstwa i plecionkarstwa w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.47.2013 

dnia 14.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.44.2013

dnia 08.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Zakup usług organizacji stażu-wizyty zawodoznawczej w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Zakopanem w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.46.2013

dnia 08.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.53.2013

dnia 07.11.2013r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w Instytucie Zdrowia Człowieka w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.52.2013

dnia 06.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia  kursu pn.  „Zaburzenia percepcji wzrokowej i akomodacji u dzieci” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.49.2013

dnia 05.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów masażu w ramach realizacji
projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.45.2013

dnia 05.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Kurs ratownictwa lawinowego” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.51.2013

dnia 05.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług transportu, wyżywienia i noclegów

Zakup usług transportu, wyżywienia i noclegów podczas organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Zakopanem w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.50.2013

Odpowiedź na zapytanie (08.11.2013)

dnia 04.11.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu stemplami ziołowymi w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.43.2013

dnia 28.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Zaburzenia percepcji wzrokowej i akomodacji u dzieci” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.49.2013

dnia 25.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu klasycznego z elementami rehabilitacji ruchowej w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.48.2013

dnia 22.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z makijażu, wizażu i stylizacji twarzy w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.42.2013

dnia 21.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia warsztatów z profesjonalnej obsługi klienta w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.41.2013

dnia 21.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu wikliniarstwa i plecionkarstwa w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.47.2013

dnia 17.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Zakopanem w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.46.2013

dnia 16.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów masażu w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.45.2013

dnia 15.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.44.2013

dnia 15.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu stemplami ziołowych w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.43.2013

dnia 10.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej w Ośrodku SPA ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.40.2013

dnia 10.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu carvingu w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.38.2013 

dnia 04.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu barmańskiego w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.39.2013

dnia 03.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu baristycznego w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.37.2013

dnia 03.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z makijażu, wizażu i stylizacji twarzy w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.42.2013

dnia 24.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe z dnia 30.10.2018 r. realizacja kursu refrakcji I stopnia- zapytanie cenowe

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia warsztatów z profesjonalnej obsługi klienta w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.41.2013

dnia 24.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup usług organizacji stażu - wizyty zawodoznawczej w gabinecie stomatologicznym w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia w Małopolsce"

POKL 2711.36.2013

dnia 20.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.33.2013

dnia 20.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej w Ośrodku SPA ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.40.2013

dnia 19.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.35.2013

19.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu dla techników elektroradiologów w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.34.2013

dnia 17.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu barmańskiego w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.39.2013

dnia 12.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu carvingu w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.38.2013

dnia 11.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu baristycznego w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

POKL 2711.37.2013

dnia 10.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w gabinecie stomatologicznym w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.36.2013

dnia 09.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.35.2013

dnia 05.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu dla techników elektroradiologów w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.34.2013

dnia 05.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.33.2013

dnia 04.09.2013

------------------------------------------------------------------------------------------

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 R

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Powrót do strony głównej