OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, etap III - w zakresie dostosowania budynku do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem bieżącym wybranych elementów budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.


Zapraszamy do składania ofert

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ) 

3. Załączniki do SIWZ

- załącznik 10

- załącznik 11

- załącznik 13

 

4. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót:

- projekty

- przedmiary

- STWiORB


Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej