Staże zawodowe w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza wszystkich uczniów i słuchaczy do udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Do udziału w stażach zawodowych zapraszamy:
•    uczniów kształcących się w zawodach: Terapeuta zajęciowy, Ortoptystka, Opiekunka dziecięca
•    słuchaczy kształcących się w zawodach: Technik sterylizacji medycznej, Opiekun medyczny, Protetyk słuchu, Technik optyk

Staż to dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu i ogromna szansa na zdobycie doświadczenia oraz lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności uczniów/słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania i bieżącej organizacji konkretnych przedsiębiorstw, co pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.

Staż może się odbyć u pracodawcy, wskazanego  przez ucznia/słuchacza lub Szkoła zobowiązuje się do zaproponowania pracodawcy w danym zawodzie.      

Ramowy program stażu obejmuje 150 godzin. Po zakończeniu stażu i złożeniu odpowiednich dokumentów uczniowi/słuchaczowi przysługuje stypendium stażowe  w wysokości 1 500 zł brutto. Harmonogram realizacji stażu jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem przed podpisaniem umowy. Zasady realizacji stażu ujęte są w Regulaminie uczestnictwa, wywieszonym na tablicy ogłoszeń na I piętrze, obok pokoju 102A.

Chęć udziału w stażu na ten lub przyszły rok można zgłosić mailowo: mkz2@zjewm.krakow.pl lub osobiście w pokoju 102A do 30 listopada 2017r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 644 41 28 oraz w pokoju 102A, a także na stronie www.zjewm.krakow.pl zakładka Projekty unijne, projekt MKZ II.Powrót do listy aktualności