Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży-wizyt zawodoznawczych w hotelu wellness & spa w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.11.2015
dnia 06.03.2015

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej