Ogłoszenie internat

Ogłoszenie: 

 

Zakwaterowanie uczniów Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, którzy zostali przyjęci przez komisję rekrutacyjną do Internatu odbędzie się 3 września 2017 r. od godziny 16.00

 

Zebranie informacyjne z niepełnoletnimi uczniami oraz ich rodzicami (opiekunami prawnymi) odbędzie się 3 września 2017 r. o godz. 16.30 w Auli Zespołu (parter).

Ogłoszenie: 

 

Zakwaterowanie uczniów Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, którzy zostali przyjęci przez komisję rekrutacyjną do Internatu odbędzie się 3 września 2017 r. od godziny 16.00

 

Zebranie informacyjne z niepełnoletnimi uczniami oraz ich rodzicami (opiekunami prawnymi) odbędzie się 3 września 2017 r. o godz. 16.30 w Auli Zespołu (parter).

Powrót do listy aktualności