Ogłoszenie o wyniku postępowania 28 maja 2013r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.32.2013

Ogłoszenie

Powrót do listy aktualności