Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w Instytucie Zdrowia Człowieka w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.52.2013

dnia 25.11.2013

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej