O nas

ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

W skład Zespołu wchodzą:

 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie.
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, w skład którego wchodzi Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3

 • Ortoptystka - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik sterylizacji medycznej - roczny cykl kształcenia
 • Terapeuta zajęciowy NOWY ZAWÓD - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 letni cykl kształcenia

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych –kształcenie stacjonarne

 

 

 • Opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 letni cykl kształcenia
 • Protetyk słuchu - 2 letni cykl kształcenia

 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych -kształcenie zaoczne

 • Opiekun osoby starszej -2 letni cykl kształcenia
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia- 2 letni cykl kształcenia
 • Protetyk słuchu - 2 letni cykl kształcenia
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - roczny cykl kształcenia
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 letni cykl kształcenia
 • Opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
 • Technik sterylizacji medycznej - 2 letni cykl kształcenia

 

 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - KURS KWALIFIKACYJNY

- opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
- technik optyk - dwie kwalifikacje

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

Celem działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie jest prowadzenie kształcenia ustawicznego w szkole dla dorosłych oraz w formach pozaszkolnych:

 • kursy
 • kursy zawodowe
 • seminaria
 • praktyka zawodowa
 • inne formy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych.
Powrót do strony głównej