Kierownictwo

DYREKTOR : Małgorzata Madej

WICEDYREKTOR ds. nadzoru pedagogicznego: Dorota Mońko

WICEDYREKTOR ds. Centrum Kształcenia Ustawicznego: Zofia Anna Rzepka

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: Krystyna Nowacka

Z-ca KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO : Krystyna Bojarska
Powrót do strony głównej