Rekrutacja

 

Rekrutacja na kierunki:


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów
    i uczestników studiów doktoranckich (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm)


PODANIA:
Podanie ogólne do szkoły dla dorosłych - kliknij i pobierz

Podanie opiekunka dziecięca - kliknij i pobierz

Podanie teapeuta zajęciowy - kliknij i pobierz

Podanie opiekun medyczny - kliknij i pobierz

Podanie protetyk słuchu- kliknij i pobierz

Podanie technik optyk - kliknij i pobierz

Podanie technik sterylizacji medycznej- kliknij i pobierz

Podanie kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny - kliknij i pobierz


 Regulamin rekrutacji - pobierz

 


Powrót do strony głównej