Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Podstawy neurookulistyki”  w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.19.2014

dnia 06.03.2014

    Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej