Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usług organizacji  i przeprowadzenia praktyki specjalistycznej w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce”

POKL 2711.1.2014

dnia 28.01.2014

    Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej