Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu masażu kamieniami w ramach realizacji projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.4.2015

dnia 12.02.2015

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej