Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu aromatyczną świecą w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.8.2015
dnia 02.03.2015

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej