Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia   staży - wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu pn.  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.23.2015
dnia 27.04.2015r.

    Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej