Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.22.2015
dnia 09.04.2015r.

    Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej