Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu „Zespół dziecka potrząsanego” w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.20.2015
dnia 31.03.2015r.

    Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej