Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów z dziedziny stomatologicznej w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.15.2015
dnia 31.03.2015r.

    Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej