Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej   w placówce specjalizującej się w prowadzeniu badań klinicznych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.18.2015
dnia 25.03.2015

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej