Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup usług organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w placówce zajmującej się profesjonalnie szkoleniem baristów w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.10.2015
dnia 04.03.2015

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej