Pełnienie funkcji Lidera Programu Rozwojowego Szkoły w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’