Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”