Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usługi organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w pracowni protetycznej w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.33.2014

dnia 15.09.2014

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej