Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów w masażu w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’