Strona Główna

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3

(dla młodzieży)

 •  Ortoptystka - 2 letni cykl kształcenia
 • Opiekunka dziecięca - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik sterylizacji medycznej - roczny cykl kształcenia
 • Terapeuta zajęciowy NOWY ZAWÓD - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 letni cykl kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych – kształcenie stacjonarne


 • Opiekunka dziecięca - 2 letni cykl kształcenia
 • Opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 letni cykl kształcenia
 • Protetyk słuchu - 2 letni cykl kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych - kształcenie zaoczne

 • Opiekun osoby starszej -2 letni cykl kształcenia
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia- 2 letni cykl kształcenia
 • Protetyk słuchu - 2 letni cykl kształcenia
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - roczny cykl kształcenia
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 letni cykl kształcenia
 • Opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
 • Technik sterylizacji medycznej roczny cykl kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
 • Technik optyk  II kwalifikacja M.30 - kontynuacja kwalifikacji M.14