Strona Główna

 

HANNA CHRZANOWSKA - PATRONEM NASZEJ SZKOŁY!

1 lutego 2018 r. o godz. 11.15 Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nadano imię Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie. Uzasadnienie Uchwały - pobierz

 

Nadanie imienia Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie to powrót do tradycji i zaszczyt dla społeczności szkolnej, iż patronką szkoły medyczno-społecznej jest wielka humanistka, pielęgniarka, pełna miłosierdzia poetka, „wielki człowiek”.

 Hanna Chrzanowska wyznawała zasadę „człowiek jest najwyższą wartością dla innego człowieka, w  dążeniu do dobra innych realizuje się prawdziwe powołanie człowieka”.

Powracając do tych tradycji chcemy wśród naszych uczniów i słuchaczy przekazać idee bliskie Hannie, w zawodach, w których kształcimy: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, technik optyk, technik sterylizacji medycznej,terapeuta zajęciowy czy asystent osoby niepełnosprawnej.  Są to zawody zaufania publicznego, dlatego niezbędne są kompetencje personalne i społeczne. Misją szkoły jest „Nauka w trosce o zdrowie i życie”. 

 

Więcej informacji o Hannie Chrzanowskiej (życiorys, kalendarium, galeria) w zakładce "Patron szkoły".